Konferencja naukowa “Forests at risk: Białowieża and beyond” Drukuj
czwartek, 14 lutego 2019 11:13

list_dziekanow_ilustracja 12 i 13 lutego Wydział Biologii gościł międzynarodową konferencję "Forests at risk: Białowieża and beyond" współorganizowaną przez Uniwersytet Warszawski (Białowieską Stację Geobotaniczną), Society for Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Uniwersytet Wrocławski. Celem konferencji było podkreślenie znaczenia naturalnych ekosystemów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz zwrócenie uwagi decydentów i opinii publicznej na konieczność skutecznej ochrony najlepiej zachowanych fragmentów lasów naturalnych zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Po więcej informacji (m.in. program i książka abstraktów) zapraszamy na stronę konferencji: forestsatrisk.eu

Niemal 200 naukowców z 24 krajów przyjęło rezolucję w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej.

W rezolucji zatytułowanej - Białowieża Forest: Hands off and eyes on! uczestnicy konferencji domagają się:

  1. natychmiastowego zaprzestania wszystkich operacji związanych z leśnictwem
  2. ochrony całej polskiej część Puszczy Białowieskiej w formie Parku Narodowego
  3. wdrożenia opartej na nauce strategii ochrony w ochrony procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej, zgodnej z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym
  4. opracowania programu, który zabezpiecza potrzeby lokalnych społeczności i promuje ich zrównoważony rozwój i nieeksploatacyjne użytkowanie Puszczy Białowieskiej.

tekst rezolucji:
http://www.forestsatrisk.eu/file/ForestsAtRisk_BialowiezaResolution.pdf