ERASMUS+ praktyki 2019/2020 Drukuj
wtorek, 14 stycznia 2020 13:13

Studenci studiów I, II i III stopnia oraz absolwenci zainteresowani wyjazdem na praktyki w roku akademickim 2019/20 proszeni są o składanie wypełnionych formularzy  1/zgłoszenie kandydatury studenta , 2/ Learning agreement traineeship do podpisu koordynatorkom programu Erasmus: dr Ewie Kozłowskiej lub dr hab. prof. UW Nadziei Dreli, Zakład Immunologii, pok. 126 (Miecznikowa 1), w godzinach dyżurów. Kwalifikacja na praktyki odbywa się trybie ciągłym do wyczerpania stypendiów. Należy jednak pamiętać, że umowa zawierana w BWZ po zakwalifikowaniu na praktyki, powinna zostać podpisana nie później niż miesiąc przed wyjazdem na praktykę. Umowa dotycząca praktyk absolwenckich musi być podpisana przed ukończeniem studiów. Studenci zakwalifikowani na praktyki sami dostarczają dokumenty (podpisane przez koordynatora praktyk) do BWZ.

Aktualne formularze oraz szczegółowe informacje:
http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2019-2020/