logo Uniwersytet Warszawski


REGULAMIN KONKURSU DSM Drukuj
środa, 28 lutego 2018 13:47

REGULAMIN KONKURSU DSM
(Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych dla młodych naukowców)
na Wydziale Biologii UW
22 marca 2004 (z poprawkami z 17 maja 2004, 19 lutego 2007, 27 stycznia 2014, 26 lutego 2018)

  1. Do konkursu mogą przystępować osoby z tytułem magistra lub stopniem doktora, które w roku składania wniosku nie ukończyły lub nie ukończą 36 roku życia (limit ten ulega przedłużeniu o okres urlopu rodzicielskiego i wychowawczego lub służby wojskowej) i należą do jednej z poniższych grup: a) słuchacze studiów III stopnia na Wydziale Biologii UW, którzy w momencie składania wniosku mają przed sobą co najmniej 12 miesięcy studiów; b) asystenci; c) adiunkci; d) wykładowcy; e) starsi wykładowcy; f) pracownicy naukowo-techniczni.
więcej...
 
logo HR