logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Embriologii Drukuj
piątek, 27 kwietnia 2018 12:47

W Zakładzie Embriologii prowadzone są badania dotyczące:

  • wpływu starzenia poowulacyjnego oocytów na potencjał rozwojowy zarodków ssaków
  • roli modyfikacji epigenetycznych w regulacji struktury chromatyny we wczesnym rozwoju zarodkowym
  • mechanizmów powstawania pierwszych linii komórkowych - trofektodermy, a następnie epiblastu i pierwotnej endodermy w zarodku myszy
  • mechanizmów regulacji rozwoju chimerowych zarodków myszy utworzonych z komponent różniących się stadium rozwoju
  • roli i charakteru interakcji międzykomórkowych w regulacji rozwoju chimer zbudowanych z zarodków 8-komórkowych oraz zarodkowych komórek macierzystych (ES)
  • zoptymalizowania procedury tworzenia zwierząt transgenicznych
  • chimer międzygatunkowych (mysz <-> szczur)

Studentów zainteresowanych wykonywaniem pracy licencjackiej w Zakładzie Embriologii zapraszamy na spotkanie 10 maja 2018r. o godzinie 15 do sali 246A. W trakcie spotkania zapoznają się Państwo z tematyką naszej pracy badawczej oraz będą mieli Państwo możliwość porozmawiania z pracownikami i doktorantami, a także studentami wykonującymi prace licencjackie i magisterskie w naszym Zakładzie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Zakładu: www.biol.uw.edu.pl/embrio/

Serdecznie zapraszamy!

 
logo HR