logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Ekologii Drukuj
niedziela, 06 października 2019 15:40

Serdecznie zapraszamy do Zakładu Ekologii studentów zainteresowanych wykonaniem ciekawej pracy dyplomowej z zakresu szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska.

Mamy do zaproponowania różnorodne tematy prac dyplomowych, ale chętnie pomożemy w rozwijaniu własnych zainteresowań. W Zakładzie Ekologii każdy temat powstaje jako rezultat ustaleń między studentem i osobą prowadzącą.

Jesteśmy otwarci na realizację autorskich pomysłów studentów.

Obiektem naszych badań są przede wszystkim ssaki, ptaki i bezkręgowce (owady i pająki).

W ramach prac dyplomowych studenci w Zakładzie Ekologii mogą realizować:

  • badania terenowe i obserwacje zwierząt (ekologia populacji, populacje miejskie, zespoły wielogatunkowe, entomologia, ornitologia, drapieżniki, gryzonie, płazy);
  • badania laboratoryjne (genetyka ewolucyjna, genetyka populacji, pasożyty i patogeny w populacjach kręgowców);
  • komputerowe analizy danych (różnorodność biologiczna, modele statystyczne, GIS);
  • modelowanie komputerowe (modele populacji, ekosystemu, ewolucji).

Prace licencjackie:

  • prace koncepcyjno-przeglądowe oparte w całości na danych literaturowych,
  • prace materiałowe/eksperymentalne prezentujące wyniki własnych badań studenta wykonywanych w terenie lub/i w laboratorium.

Prace magisterskie:

  • prace materiałowe/eksperymentalne.

Aby poznać tematykę dotychczas realizowanych prac dyplomowych zapraszamy na stronę: Zakładu Ekologii (http://www.biol.uw.edu.pl/ze/) –

Zakończone prace dyplomowe (http://www.biol.uw.edu.pl/ze/index.php?a=zakpd)

 
logo HR