logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Regulacji Metabolizmu Drukuj
czwartek, 30 maja 2019 10:24

Zakład Regulacji Metabolizmu

Kierownik: Prof. Dr hab. Maciej Garstka

W Zakładzie Regulacji Metabolizmu prowadzone są badania dotyczące regulacji metabolizmu ssaków oraz badania dotyczące aparatu fotosyntetycznego roślin wyższych.

BadaNIA z zakresu metabolizmu ssaków

 • Rola oksydazy NADPH w rozwoju nefropatii cukrzycowych i regulacji procesu glukoneogenezy w nerkach
 • Identyfikacja genów kodujących enzymy ssaków o nieznanej funkcji
 • Identyfikacja aktywności enzymatycznej produktu określonego genu
 • Działanie glikokortykoidów na metabolizm glukozy i aminokwasów w wątrobie i nerkach
 • Znaczenie kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK) w metabolizmie energetycznym komórki i całego organizmu
 • Patogeneza chorób cywilizacyjnych
 • Optymalizacja metod chromatografii cieczowej i spektrometrii mas w badaniach proteomicznych i lipidomicznych

Badania aparatu fotosyntetcznego roślin wyższych

Badania prowadzone w oparciu o analizę związku między proteomem i lipidomem a przestrzenną strukturą chloroplastów i funkcjonowaniem układów fotosyntetycznych, w szczególności dotyczą:

 • związku budowy kompleksów fotosyntetycznych ze strukturą 3D chloroplastów
 • zmian składu błon tylakoidów oraz funkcji i struktury chloroplastów pod wpływem stresu chłodu i natężenia światła
 • znaczenia modyfikacji postranslacyjnych w utrzymaniu struktury chloroplastów
 • elektrochemii układów fotosyntetycznych
 • biogenezy chloroplastów

Osoby pragnące wykonywać prace dyplomowe w Zakładzie Regulacji Metabolizmu proszone są o kontakt z drem Robertem Jarzyną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

więcej informacji

 
logo HR