logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Mikrobiologii Stosowanej Drukuj
środa, 13 czerwca 2018 12:48

Zakład Mikrobiologii Stosowanej zaprasza na licencjat i magisterium do jednej z trzech grup badawczych, zajmujących się następującymi zagadnieniami:

genotypowanie, ocena wirulencji i analizy genomiczne obligatoryjnych i fakultatywnych patogenów (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii, Acinetobacter baumanii, Listeria monocytogenes, Prototheca sp.) (prof. dr hab. Jacek Bielecki)

badanie molekularnych mechanizmów powstawania biofilmów bakteryjnych, rola quorum sensing i szlaku sygnałowego dwuskładnikowego systemu regulacji EnvZ/OmpR oraz ocena zjadliwości Yersinia enterocolitica – badanie roli białek Inv, Yop, YadA, poryn, sideroforów (prof. dr hab. Katarzyna Brzostek)

ocena funkcji białek powierzchniowych bakterii oraz molekularnych mechanizmów oporności na antybiotyki, detergenty i metale ciężkie; charakterystyka mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji związków toksycznych; opracowanie nowych strategii zapobiegania i zwalczania infekcji bakteryjnych (dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW).

więcej informacji

Grupa: Fizjologia Bakterii, 2018-19

 
logo HR