logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Genetyki Bakterii Drukuj
poniedziałek, 04 czerwca 2018 12:06

Zakład Genetyki Bakterii zaprasza na licencjat do jednej z dwóch grup badawczych, zajmujących się:

  • biologią ruchomych elementów genetycznych bakterii i genomiką bakterii (prof. dr hab. D. Bartosik)
  • badaniem molekularnych podstaw bakteryjnej patogenezy (dr A. Wyszyńska, dr R. Godlewska, prof. dr hab. E.K. Jagusztyn-Krynicka – emeritus)

więcej infornacji

 
logo HR