logo Uniwersytet Warszawski


Grupa badawcza: Biogeochemia i ekologia ekosystemów - ZERiOŚ Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 21:51

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tworzymy dwa interdyscyplinarne zespoły pracujące w obszarach nauki z pogranicza ekologii, biogeochemii i toksykologii.

W zespole biogeochemii i toksykologii środowiska zajmujemy się m.in : geochemiczną kontrolą funkcjonowania ekosystemów lądowych, ekotoksykologią i biogeochemicznymi markerami zmian paleośrodowiska oraz procesami degradacji i zanieczyszczeniami środowiska.

W zespole ekologii ekosystemów od wielu lat prowadzimy badania zespołów kręgowców w różnych biocenozach Pojezierza Mazurskiego. Szczególne miejsce w naszych badaniach zajmuje problem ekologicznych konsekwencji ekspansji gatunków inwazyjnych oraz ekologia behawioralna ptaków wodno-błotnych.

W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki pomiarowe, prowadzimy badania laboratoryjne i terenowe. Od kilkudziesięciu lat współpracujemy naukowo (m.in. w ramach projektów finansowanych ze środków EU), z ośrodkami naukowymi w Rosji i krajach Azji Środkowej ( Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan).

pobierz pdf

 
Grupa badawcza: Ekologia roślin lądowych - ZERiOŚ Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 21:49

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nasze zainteresowania związane są z ekologią roślin: inwazje; przystosowania do trudnych warunków; zróżnicowanie genetyczne populacji; populacje roślin w wyspach środowiskowych; interakcje zapylacze – rośliny.

Tematyka badawcza: Wiechlina roczna jako gatunek inwazyjny w Antarktyce; Sukcesja na przedpolu wycofujących się lodowców w oazach Antarktycznych; Kurhany jako wyspy środowiskowe – ostoja stepu w północnej Ukrainie; Funkcjonowanie roślin związanych z lasami w izolowanych lasach miejskich.

Metody: Praca w terenie – spisy roślinności, eksperymenty terenowe; Praca w szklarni – banki nasion, eksperymenty szklarniowe, wspólny ogród; Praca w laboratorium – genotypowanie osobników.

Współpraca z Zakładem Biologii Antarktyki PAN.

 
Grupa badawcza: Ekologia roślinności i ochrona przyrody - ZERiOŚ Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 21:46

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zajmujemy się badaniem zbiorowisk roślinnych i ich związków z gradientami siedliskowymi: edaficznymi, klimatycznymi, czy geochemicznymi. W naszym warsztacie badawczym ważną rolę odgrywa analiza różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk, która pomaga m.in. zrozumieć reakcję fitocenoz na zmiany w środowisku, w tym zmiany klimatyczne. Metody funkcjonalnej ekologii roślinności wykorzystujemy też do oceny efektów metod ochrony i restytucji ekosystemów. Naszą pasją są szczególnie ekosystemy bagienne (torfowiska, doliny rzeczne) oraz stepy, a misją – skuteczna ochrona naturalnych refugiów tych ekosystemów i restytucja obszarów zdegradowanych. Oprócz badań naukowych, angażujemy się w realizację i opiniowanie działań z zakresu ochrony przyrody w Polsce. Zapraszamy do współpracy studentów, którzy czują związek z przyrodą i chcą mieć wpływ na poprawę jej stanu.

 
Grupa badawcza: Ekologia roślin i biogeografia - ZERiOŚ Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 21:41

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zainteresowania badawcze naszej grupy obejmują przede wszystkim ekologię ekosystemów torfowiskowych, wodnych, stepowych, murawowych i leśnych, wraz ze związanymi z nimi gatunkami roślin naczyniowych i mszaków. Wiedza o ich funkcjonowaniu jest podstawą skutecznej ochrony. W naszych badaniach szczególną rolę ma poznanie gradientów środowiskowych, zwłaszcza chemiczno-fizycznych, decydujących o zróżnicowaniu i dynamice roślinności, a także mechanizmów ograniczania produktywności przez dostępność biogenów (N,P,K). Interesuje nas bioindykacja, rozprzestrzenianie się i zwalczanie gatunków inwazyjnych oraz biogeografia wysp środowiskowych: kurhanów na zaoranych stepach Ukrainy, bogatych gatunkowo ekosystemów nieleśnych oraz terenów miejskich. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w ochronę przyrody, w tym zwłaszcza ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Prowadzimy badania terenowe zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i Azji.

 
Grupa badawcza: Niepewności losowe w badaniach biologicznych - ZERiOŚ Drukuj
środa, 22 kwietnia 2015 21:35

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jesteśmy zainteresowani sposobami traktowania niepewności – zwłaszcza niepewności statystycznych – w praktyce badawczej, oraz poznawczymi konsekwencjami pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji niepewności. Zajmujemy się praktycznym rozwijaniem i stosowaniem metod służących ilościowemu określaniu niepewności wyników. Poza niepewnościami statystycznymi w różnych obszarach biologii prace dotyczą strukturalnej odporności wybranych modeli ekologicznych – zależności wyników od konkretnych sposobów przedstawienia w modelu tej samej ogólnej koncepcji. Stosowany warsztat to m.in. różnego rodzaju symulacje cyfrowe i reanaliza danych istniejących w literaturze.

Współpraca m.in. z: Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Department of Ecological Modelling; Zakładem Bioinformatyki IBB PAN; grupą Ekologia Roślinności i Ochrony Przyrody w ZERiOŚ, a także z innymi zespołami badawczymi dostrzegającymi znaczenie niepewności losowych, w szczególności statystycznych.

 
logo HR