logo Uniwersytet Warszawski


Program studiów III stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 Drukuj
środa, 03 grudnia 2014 00:24

Program studiów III stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015
(zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26 maja 2014 i poprawkami uchwalonym przez Radę Wydziału
w dniu 29 września 2014)

Przedmiot Rok I Rok II Rok III Rok IV
punkty ECTS punkty ECTS punkty ECTS punkty ECTS
1. Przedmioty ogólnouniwersyteckie 3 ECTS
2. Seminaria (zakładowe, instytutowe, etc.) 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS
3. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne 6 ECTS
4. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym 6 ECTS
5. Praktyki dydaktyczne 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS
Suma 10 ECTS 13 ECTS 4 ECTS 4 ECTS

Ad.1 Przedmioty do wyboru z listy przedmiotów ogólnouniwersyteckich IBIZA lub COME

Ad.2 Bierny i czynny udział w seminariach zakładowych lub instytutowych na Wydziale Biologii oraz potwierdzony udział w seminariach organizowanych poza wydziałem

Ad.3 Obowiązkowy przedmiot, składający się z dwóch części: Dydaktyki Szkoły Wyższej oraz Metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej

Ad.4 Przedmiot polecony przez opiekuna/promotora pracy doktorskiej z listy przedmiotów oferowanych przez Wydział Biologii lub w placówkach zewnętrznych (instytuty PAN, inne wydziały UW)

Ad. 5 Praktyki dydaktyczne, pod opieką i nadzorem opiekuna naukowego  lub promotora pracy doktorskiej, lub doświadczonego nauczyciela akademickiego w wymiarze 30 godz. rocznie.

pobierz program studiów III stopnia

 
Program studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 Drukuj
środa, 03 grudnia 2014 00:23
Przedmiot Punkty ECTS
I rok II rok III rok IV rok
Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II
Ogólnouniwersyteckie (IBIZA) 2 ECTS   1 ECTS
Seminarium (zakładowe, instytutowe, etc.) 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS
Sprawozdanie ustne 1 ECTS 1 ECTS
Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne
(Dydaktyka Szkoły Wyższej)
 5 ECTS 7 ECTS 
Przedmioty polecane przez opiekuna 6 ETCS 6 ETCS
Praktyki dydaktyczne 60 h / 2 ETCS 60 h / 2 ETCS 60 h / 2 ETCS 60 h / 2 ETCS
Suma 23 ETCS 13 ETCS 4 ETCS 5 ETCS
 
Program studiów indywidualnych obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 Drukuj
wtorek, 19 czerwca 2012 13:00
Przedmiot Rok I Rok II Rok III Rok IV
Wymiar godzinowy/Punty ECTS Wymiar godzinowy/Punkty ECTS Wymiar godzinowy/Punkty ECTS Wymiar godzinowy/Punkty ECTS
Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II
Przedmioty ogólnouniwersyteckie** dowolny
2 ECTS
dowolny
1 ECTS
Seminarium instytutowe /zakładowe/pracowniane wybrane przez doktoranta połączone z dwoma wystąpieniami* 15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
Sprawozdanie ustne I rok i IV rok dowolny
1 ECTS
dowolny
1 ECTS
Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe* dowolny
6 ECTS
dowolny
6 ECTS
Praktyki dydaktyczne 30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
Praca laboratoryjna dowolny
3 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
Suma 7 ECTS 8 ECTS 12 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 12 ECTS 6 ECTS 3 ECTS

* Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta (w sumie 20 ECTS).
** Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta spoza oferty Wydziału Biologii UW (w sumie 3 ECTS).

Program kształcenia na kierunku Biologia (studia stacjonarne trzeciego stopnia) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 (pobierz plik)

 
logo HR