logo Uniwersytet Warszawski


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020 Drukuj
poniedziałek, 25 listopada 2019 12:20

AKTUALNOŚCI

...

...


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2019/20 odbędzie się zgodnie z TERMINARZEM REJESTRACJI. Studenci MSOŚ, MISMAP i z pozostałych wydziałów zapisują się wg tego samego TERMINARZA.
 2. Zapisy prowadzone są przez ogólnouniwersytecki USOSweb: https://usosweb.uw.edu.pl/. W przypadku innych form zapisów lub dodatkowych wymagań, w uwagach danego przedmiotu znajdują się uzupełniające informacje.
 3. Zapisując się na zajęcia należy posługiwać się siatką zajęć dla danego roku, kierunku i specjalizacji. Plansze siatek zajęć znajdują w zakładce „Siatka zajęć, rejestracja”. W przypadku stwierdzenia błędów, lub niezgodności USOSwebóSiatki, prosimy o pilny kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefoniczy: (22) 5542509) lub z samorządem studenckim.
 4. Proszę uważnie czytać komunikaty zamieszczane w uwagach do przedmiotu. W przypadku części zajęć: kierunkowych, specjalizacyjnych, przystąpienie do nich wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Wymagane przez koordynatorów informacje wysyłamy mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Format wiadomości znajdziecie w ostatnim podpunkcie komunikatu, p.t. „SCHEMAT WIADOMOŚCI Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI O OCENACH, ZALICZENIACH, GRUPACH i UWAGACH”.
 5. REJESTRACJA DWUETAPOWA na zajęcia fakultatywne (tzw. „OTWARTA”)
  I etap rejestracji
  W przypadku niektórych zajęć /kierunkowych, specjalizacyjnych, do wyboru/ udział w nich uwarunkowany jest spełnieniem dodatkowych wymagań /zaliczenia wskazanych przedmiotów/. Informacje te należy przesłać na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , posługując się SCHEMATEM WIADOMOŚCI (punkt III).
  Informacje proszę wysyłać wyłącznie w trakcie trwania rejestracji.
  II etap rejestracji
  Po zakończeniu rejestracji, nadesłane przez was informacje wraz z listami z USOS przekazywane są koordynatorom zajęć, którzy przygotowują ostateczne listy przyjętych.
  Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu jest widoczna w USOSweb. Informacje o listach rezerwowych i inne szczegóły, o ile tak zdecyduje k. przedmiotu publikowane są na stronach zakładowych lub w odp. gablotach.
  III etap rejestracji
  Po zakończeniu rejestracji, w przypadku decyzji odmownej, student zainteresowany odbyciem innych zajęć kieruje się bezpośrednio do koordynatora przedmiotu z prośbą o przyjęcie.
  Po 3-ch tygodniach od rozpoczęcia, do dziekanatu powinny trafić skorygowane, ostateczne listy przyjętych. Jeżeli do tego czasu nie widzisz się na liście – zgłoś to koordynatorowi.
 6. W przypadku rejestracji jednoetapowej – BEZPOŚREDNIEJ o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia w USOSweb. W przypadku małej liczby zgłoszeń, decyzja o tym, czy zajęcia się odbędą, należy do koordynatorów przedmiotów.
 7. Dopisanie do zajęć, po zakończeniu rejestracji jest możliwe tylko po przedstawieniu PISEMNEJ ZGODY KOORDYNATORA lub maila, Nigdy na podstawie ustnych oświadczeń studentó

II TERMINARZ REJESTRACJI – semestr letni 2019/2020

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW

04.12.2019 (środa) g. 21.30 – 15.01.2019 g. 23.59

W pierwszym tygodniu (do 10 grudnia), uprawnienia do rejestracji mają studenci WB, studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek studiują Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska.

Uwaga!!!
W tym terminie odbędzie się dedykowana tura zapisów na BIOINFORMATYKĘ, na którą w tym roku zapisują się studenci dwóch roczników, studiów Igo stopnia, kierunku biotechnologia. Studenci zapisują się do wskazanych (dedykowanych) grup innych dla II i III roku.

Od 13 grudnia, wszyscy, w tym: studenci MISMAP, MSOŚ oraz pozostali - na podstawie podań uzyskają dostęp do wszystkich grup.

19.12.2019 (czwartek) g. 21.30 – 15.01.2019 g. 23.59

Przedmioty: obowiązkowe, kierunkowe, specjalizacyjne, dowolnego wyboru, wykłady monograficzne i przedmioty bloku pedagogicznego.

Wszystkie informacja o rejestracjach na przedmioty ogólnouniwersyteckie, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i pozostałe rejestracje żetonowe 2019/2020, dostępne są na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/


III SCHEMAT WIADOMOŚCI Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI O OCENACH, GRUPACH i UWAGACH

Uwagi ogólne:

 • Jeżeli w trakcie trwania rejestracji nadesłane zostaną więcej niż jedna wiadomość, prowadzącemu przekazana zostanie ostatnia.
 • Zgłoszenia należy składać wyłącznie w swoim imieniu, posługując się przy tym własnym kontem e-mail
  W JEDNEJ WIADOŚCI – ZGŁOSZENIE JEDNEJ OSOBY NA JEDEN PRZEDMIOT.
 • Termin nadsyłania informacji kończy się wraz z zakończeniem rejestracji.

Format wiadomości:

W temacie wiadomości wpisujemy pełną nazwę przedmiotu, na który chcemy się zarejestrować (np. Informacja obrazowa, Parazytologia środowiskowa, Genetyka molekularna).

W treści wiadomości wpisujemy:
a. imię nazwisko, NR INDEKSU studenta
b. kierunek i rok studiów w roku akademickim 2019/20,
c. pełna nazwa przedmiotu 1 (cw. Ocena, egz. Ocena)
c. pełna nazwa przedmiotu 2 (cw. Ocena, egz. Ocena)
c. pełna nazwa przedmiotu 3 (cw. Ocena, egz. Ocena) (np. Genetyka z inż. gen. D (cw. 4, egz. 5))
d. numery grup (w preferowanej kolejności)
e. uwagi

 • podając nazwę przedmiotu należy podać jego wersję D lub M wraz z oceną/ocenami,
 • jeżeli wymagane jest podanie ocen, z kilku przedmiotów, dopisujemy kolejny pozcycję „punkt c.”,
 • wymieniamy wszystkie grupy w preferowanej przez nas kolejności (od najbardziej do najmniej korzystnej),
 • w przypadku potrzeby podania dodatkowych informacji np. dot. zakładu w którym jest pisana praca magisterska/licencjacka, prosimy takie informacje podać w punkcie e. uwagi

Przykładowa wiadomość

Temat:
Fizjologia zwierząt kręgowych

Treść:
a. Alicja Kowalska, 517137
b. Biologia, III rok,
c. Biochemia D (cw 4,5, egz. 5,0)
c. Fizjologia zwierząt M (egz. 4,0)
d. 3, 1
e. licencjat w Zakładzie Parazytologii

 


logo HR