logo Uniwersytet Warszawski

Grant SONATA dla dr Łukasza Borowskiego Drukuj
poniedziałek, 27 maja 2019 23:09

ilustracja_grant_borowski

dr Łukasz Stanisław Borowski

Identyfikacja białek zaangażowanych w utrzymanie ludzkiego genomu mitochondrialnego z użyciem wysokoprzepustowego przeszukania biblioteką siRNA pokrywającą cały genom jądrowy.

Pomimo wielu lat badań nad genomem mitochondrialnym człowieka wiele aspektów jego funkcjonowania jest nadal słabo poznanych. Wciąż nie mamy pełnego obrazu czynników (białek) biorących bezpośredni lub pośredni udział w replikacji mitochondrialnego DNA u ludzi. Projekt ma na celu identyfikację niepoznanych dotąd genów odpowiedzialnych za powielanie DNA mitochondrialnego i regulację jego liczby. Przeprowadzimy badanie przesiewowe, w trakcie którego za pomocą biblioteki siRNA inaktywujemy 18 104 ludzkie geny. Eksperymenty te zostaną przeprowadzone na stabilnej ludzkiej linii komórkowej hodowanej in vitro, będziemy monitorować jak brak aktywności poszczególnych genów wpływa na tempo replikacji DNA mitochondrialnego i ogólnie na jego ilość, a także rozmieszczenie w komórce. Projekt przyczyni się do dogłębnego poznania procesów regulujących funkcjonowanie genomu mitochondrialnego ludzi. Identyfikacja białek wpływających na poziom mitochondrialnego DNA jest niezwykle ważna ze względu na szerokie spektrum procesów i ogromny zakres chorób z jakimi są związane mitochondria.

 


logo HR