logo Uniwersytet Warszawski

Projekt TEAM-NET na Wydziale Biologii Drukuj
niedziela, 05 maja 2019 17:18

projekt_TEAM_NET_ilustracja Grupa badawcza dr. hab. Łukasza Drewniaka i dr. hab. Łukasza Dziewita (http://ddg.biol.uw.edu.pl/) zdobyła dofinansowanie w ramach projektu Team-Net Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Liderem projektu jest Politechnika Lubelska (Wydział Budownictwa i Architektury), a konsorcjantami są Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii). Projekt FUNash pt. „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowań w inżynierii środowiska, rolnictwie i budownictwie zakłada opracowanie serii materiałów funkcjonalizowanych wyprodukowanych na bazie popiołów lotnych powstających w wyniku spalania węgla w energetyce zawodowej. Dzięki realizacji projektu wytworzone zostaną nowe materiały funkcjonalizowane, które znajdą zastosowanie w budownictwie (cementy i biocementy), rolnictwie (nawozy i biostymulatory/bioinhibitory) oraz inżynierii środowiska (sorbenty i biopreparaty do remediacji zanieczyszczonych wód, gleb i gazów). Prace B+R będą prowadzone w ramach sześciu komplementarnych tematów, przy czym każdy temat będzie realizowany przez odrębny zespół badawczy stworzony na potrzeby projektu. Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego będą realizowane dwa tematy badawcze i w tym celu powołane zostaną dwa nowe zespoły naukowe.

Pełna lista laureatów Konkursu TEAM-NET

 


logo HR