logo Uniwersytet Warszawski


Stypendiia obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019 Drukuj
piątek, 13 lipca 2018 14:26

Terminarz składania wniosków stypendialnych (pobierz pdf)

Stypendium doktoranckie na Wydziale Biologii (pobierz pdf)

Stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Biologii (pobierz pdf)

Zwiększenie stypendium doktoranckiego na Wydziale Biologii (pobierz pdf)

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na UW (Monitor UW z 2017 r., poz. 288) (pobierz pdf)

 


logo HR