logo Uniwersytet Warszawski


Stypendia obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019 Drukuj
poniedziałek, 10 lutego 2020 17:01

Przedstawiciele doktorantów w komisji ds. studiów doktoranckich:
mgr Anna Banaś
mgr Rafał Becker
mgr Aleksandra Błażejewska
mgr inż. Katarzyna Bujak
mgr Maria Dąbrowska

Terminarz składania wniosków stypendialnych (pobierz pdf)

Stypendium doktoranckie na Wydziale Biologii (pobierz pdf)

Stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Biologii (pobierz pdf)

Zwiększenie stypendium doktoranckiego na Wydziale Biologii (pobierz pdf)

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na UW (Monitor UW z 2017 r., poz. 288) (pobierz pdf)

 


logo HR