logo Uniwersytet Warszawski


Białowieska Stacja Geobotaniczna Drukuj
wtorek, 23 kwietnia 2019 14:23

FB: Białowieska Stacja Geobotaniczna UW  https://www.facebook.com/BSGUW/

Kierownik Stacji: dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; kom. 668198862; Ze względu na lokalizację Stacji poza Warszawą proszę o umawianie się na konsultacje dotyczące tematów prac dyplomowych przez e-mail lub telefon.

Badania prowadzone w Stacji obejmują szeroko pojęte zagadnienia geobotaniczne (np.: florystyka, geografia roślin, ekologia roślin) oraz tematy z zakresu interakcji rośliny – zwierzęta (np.: rozprzestrzenianie nasion przez zwierzęta, rozmieszczenie roślin a wykorzystanie przestrzeni przez zwierzęta, zaburzenia powodowane przez zwierzęta a skład gatunkowy roślin), wpływu zmian klimatu na zasięgi roślin i skład gatunkowy zespołów roślinnych oraz ekologii funkcjonalnej (wpływ składu gatunkowego drzewostanu na funkcjonowanie ekosystemu leśnego). Większość prowadzonych badań koncentruje się na ekosystemach leśnych, a geograficznie na ich najlepiej zachowanych fragmentach – Puszczy Białowieskiej.

Stacja zapewnia Dyplomantom bezpłatne noclegi w trakcie badań terenowych oraz w czasie konsultacji, seminariów, pracowni odbywających się w Białowieży.

Przykładowe prace magisterskie i licencjackie wykonane w BSG UW w ostatnich latach:

  1. Szondelmejer K. 2018. Wybiórczość środowiskowa żubra Bison bonasus w Polsce Północno-Wschodniej (praca magisterska).
  2. Cholewińska O. 2017. Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) i jego wpływ na wybrane ekosystemy leśne Białowieskiego Parku Narodowego (praca magisterska).
  3. Gabral J. 2017. Kolonizacja martwego drewna przez rośliny naczyniowe w olsie jesionowym i borze mieszanym świeżym w Białowieskim Parku Narodowym (praca magisterska).
  4. Jaszczuk I. 2017. Wpływ różnorodności gatunkowej drzewostanu na mszaki naziemne grądu w Puszczy Białowieskiej (praca magisterska).
  5. Borysowicz J. 2016. Endozoochoryczne rozprzestrzenianie nasion przez kozicę tatrzańską Rupicapra rupicapra tatrica(Blahout,1971) (praca licencjacka).
  6. Jaszczuk I. 2015. Uwarunkowania ekologiczne występowania mszaków na olszy czarnej Alnus glutinosa w olsach Puszczy Białowieskiej (praca licencjacka).

Zainteresowanym magistrantom pomagamy w publikacji materiałów z ich prac w międzynarodowych czasopismach:

Praca magisterska: Kwiecień K. 2014. Wpływ zimowego dokarmiania żubrów na roślinność leśną Puszczy Białowieskiej

Publikacja: Jaroszewicz B., Kwiecień K., Czortek P., Olech W., Pirożnikow E. 2017. Winter supplementary feeding influences forest soil seed banks and vegetation. Applied Vegetation Science 20: 683-691, DOI: 10.1111/avsc.12319

Praca magisterska: Olejniczak K. 2011. Kolonizacja martwego drewna przez rośliny naczyniowe w zbiorowisku grądowym Białowieskiego Parku Narodowego.

Publikacja: Chećko E., Jaroszewicz B., Olejniczak K., Kwiatkowska-Falińska A.J. 2015. The importance of coarse woody debris for vascular plants in temperate mixed deciduous forests. Canadian Journal of Forest Research, 45: 1154-1163,  doi: 10.1139/cjfr-2014-0473

Lista proponowanych tematów prac dyplomowych

 


logo HR