logo Uniwersytet Warszawski

PRACA W NATURE Drukuj
piątek, 14 sierpnia 2015 22:19

Dr hab. Marta Koblowska z Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin WB UW oraz prof. Andrzej Dziembowski i dr Seweryn Mroczek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii WB UW są współautorami publikacji, która ukazała się w Nature. Praca jest wynikiem projektu kierowanego przez prof. Agnieszkę Chacińską z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Projekt dotyczył losów białek mitochondrialnych.

Reakcja komórek na nadmiar białek (źródło: www.uw.edu.pl)

Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol (źródło: www.nature.com)

 


logo HR