logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Fizjologii Zwierząt Drukuj

Rekrutacja na studia licencjackie 2017-2018 w Zakładzie Fizjologii Zwierząt

Przyjmujemy studentów ze wszystkich kierunków studiów Wydziału Biologii – również biotechnologów !!!

Lista dostępnych tematów prac licencjackich wraz z ich opisem

Lista dostępnych tematów prac mafgisterskich wraz z ich opisem

http://www.facebook.com/fizjologiazwierzat

Tematy prac licencjackich i magisterskich:

 1. Analiza porównawcza struktury oscylatorów molekularnych zwierząt
 2. Produkcja jedwabiu, odporność, detoksykacja - struktura i funkcja gruczołów Lyoneta, wargowych oraz żuwaczkowych u ważnych ekonomicznie gatunków owadów.
 3. Rola zegara biologicznego w regulacji zachowań społecznych karaczanów.
 4. Wpływ niebieskiego światła na długość życia Drosophila melanogaster.
 5. Rola układu odpornościowego w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego
 6. Zegar biologiczny u Daphnia
 7. Rola oktopaminy w centralnym układzie nerwowym Daphnia
 8. Mapa mózgu Spodoptera littoralis- różnorodność neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym motyli
 9. Zegar biologiczny u małżów słodkowodnych
 10. Wpływ interakcji międzypółkulowych na uczenie się i rekonwalescencję po udarze
 11. Wpływ stanu zapalnego i zmienionej ekspresji białek na plastyczność mózgu po udarze i depresjach korowych
 12. Regulacja ekspresji genów zależnych od molekularnego zegara biologicznego (Clock controled genes – CCGs) – badania in vitro
 13. Wpływu cytokin prozapalnych na mineralizację kości – badania in vitro
 14. Neuroimmunologiczna regulacja syntezy melatoniny w szyszynce kury domowej
 15. Synteza neurosteroidów w szyszynce ptaków
 


logo HR