logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Parazytologii Drukuj

Propozycje tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w Zakładzie Parazytologii

Prof. dr. hab Maria Doligalska

 1. Wpływ saponin na wzrost hodowli aksenicznej Acanthamoeba sp.
 2. Toksyczność chitozanu wobec form dyspersyjnych pasożytów
 3. Wrażliwość Babesia microti in vitro  na leki przeciwpasożytnicze
 4. Aktywność limfocytów CD8 regulatorowych indukowanych antygenami nicienia in vitro.
 5. Wpływ nicieni na hamowanie neurodegeneracji u myszy

dr hab. Anna Bajer
dr. Mohammed Alsarraf

 1. Lisy w opałach - rude i robaczywe. Określenie zespołu pasożytów (helminty jelitowe) lisów z różnych regionów Polski. Uwaga! Projekt dla najtwardszych miłośników pasożytów: sekcje przewodów pokarmowych, serc i płuc lisów.
 2. Stara bieda czy dobra zmiana? Pasożyty jelitowe nornicy rudej w trzech populacjach z Mazur 2018– stan po 20 latach od rozpoczęcia badań. Klasyczna parazytologia dla perfekcjonistów
 3. Wektorowa rola pcheł i kleszczy pozyskanych z gryzoni leśnych. Dla sympatyków sześcio- i ośmionogów oraz metod molekularnych.

dr. Renata Welc-Falęciak

 1. Patogeny przenoszone przez kleszcze w Polsce: badania molekularne i serologiczne
 2. Wolnokrążące DNA w przebiegu zarażeń pasożytniczych u myszy

dr. Małgorzata Bednarska

 1. Ocena przydatności diagnostycznej wybranych białek Toxocara sp.
 2. Ocena występowania wybranych parazytoz u osób z niedoborami odporności
 3. Opracowanie algorytmu do wykrywania wczesnych zarażeń Encephalitozoon cuniculi u królików.
 


logo HR