logo Uniwersytet Warszawski

PUBLIKACJA W NATURE Drukuj
poniedziałek, 12 maja 2014 10:11

Puszcza_Bialowieska

Dr hab. Bogdan Jaroszewicz jest współautorem pracy „Correlated loss of ecosystem services in coupled mutualistic networks”, która ukazała się w Nature Communications. Autorzy publikacji oceniali wpływ przekształceń siedlisk leśnych, powodowanych przez rębne użytkowanie lasu, na sieci interakcji roślin z zapylaczami oraz zwierzętami rozprzestrzeniającymi nasiona tych roślin. W czasie dwóch lat intensywnych badań terenowych badacze zarejestrowali prawie 12 tysięcy interakcji pomiędzy dziesięcioma gatunkami roślin o mięsistych owocach a 294 gatunkami owadów zapylających oraz 34 gatunkami zwierząt rozprzestrzeniających nasiona (30 gatunkami ptaków i 4 gatunkami ssaków). Analiza danych wykazała, że wyrąb lasu prowadzi do zmniejszenia o 27% liczby gatunków rozprzestrzeniających nasiona roślin, przy czym następuje utrata głównie gatunków będących „specjalistami leśnymi”. Jednocześnie następuje wzrost o 18% liczby gatunków zapylaczy, co jest najprawdopodobniej spowodowane większą ilością światła i ciepła docierającego do dna lasu po wycięciu drzew. Mimo tych przeciwstawnych trendów, u gatunków roślin, dla których zaobserwowano nieproporcjonalne duże straty liczby gatunków – partnerów rozprzestrzeniających ich nasiona, zaobserwowano również nieproporcjonalnie dużą stratę gatunków – partnerów je zapylających. Skorelowanie obu odpowiedzi następuje poprzez zmniejszone zagęszczenie roślin będących obiektem badań na obszarach objętych wyrębem. Wyniki pracy dowodzą, że zmiana zagęszczenia jednego gatunku wystarcza aby uruchomić w ekosystemie efekt kaskadowy dotyczący całych zespołów gatunków od niego zależnych.

Link do publikacji
http://www.nature.com/ncomms/2014/140508/ncomms4810/full/ncomms4810.html

Link do komunikatu prasowego
http://www.idw-online.de/en/news585306

 


logo HR