logo Uniwersytet Warszawski


PROCEDURA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ Drukuj
wtorek, 14 stycznia 2020 11:56

UWAGA  STUDENCI - ZMIANA NUMERU KONTA NA KTÓRE KIERUJE SIĘ OPŁATY ZA DYPLOM LICENCJACKI/MAGISTERSKI

W związku z rozpoczęciem wdrożenia modułu płatności na Wydziale Biologii informujemy, że zmienia się nr rachunku bankowego, na który należy kierować opłaty związane ze studiami (czesne, warunki, odpłatności związane z dyplomem, egzaminy i inne).

Wpłaty należy kierować na zindywidualizowany rachunek, który jest widoczny w USOSweb, w zakładce Płatności/Konta bankowe uczelni. Aby uzyskać do niego dostęp należy być zalogowanym.

W chwili obecnej dostępny jest blankiet wpłaty, który można wykorzystać w Urzędzie Pocztowym.

Płatności związane z ELS, nadal należy kierować na odrębne konto


Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego zostało postawione na nowym serwerze. Otrzymało także nowy adres w sieci: apd.uw.edu.pl Uwagi i raporty o błędach proszę zgłaszać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczegółowa instrukcja obsługi jest zawarta w dokumentacji. Szczegóły organizacyjne prowadzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów w systemie USOS i archiwizacji elektronicznych wersji prac dyplomowych są opisane w załączniku do rozporządzenia Rektora UWPodstawowe zasady korzystania z APD:

 1. Dostęp do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wymaga posiadania konta w centralnym systemie autoryzacji (CUS). Za założenie konta jest odpowiedzialna jednostka dydaktyczna, w której powstała praca.
 2. Aby umożliwić studentowi, opiekunowi i recenzentowi wprowadzenie danych przez APD, w formularzu w USOS fladze "Status pracy" należy przypisać wartość "A - Do modyfikacji". Czynność tę wykonuje pracownik sekcji studenckiej dziekanatu, u którego student składa gotową pracę.
 3. Student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe i tytuł pracy w języku angielskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, jest ustalany przez administratora systemu (w chwili obecnej jest to 25 MB). Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "Wysłano wszystkie pliki" i zatwierdzić zmiany.
 4. Po wysłaniu plików przez studenta, w interfejsie opiekuna praca pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych (także pracy), opiekun zatwierdza je, co jest równoważne z przekazaniem pracy do recenzji.
 5. Zarówno opiekun, jak i recenzent widzą w swoim interfejsie pliki dostarczone przez studenta. Mogą także wpisać treść recenzji, a następnie ją zatwierdzić i wydrukować. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do sekcji studenckiej dziekanatu jednostki, w której powstała praca. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta.
 6. Każda jednostka może przygotować własny wzór recenzji (zestaw pytań). W celu wprowadzenia go do USOS należy się skontaktować z Działem Aplikacji Komputerowych (DAK).
 7. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta.

Przypominamy studentom, że:

 • streszczenie powinno mieć długość rzędu 800 znaków,
 • słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami - powinno ich być około 10.
 • plik z pracą dyplomową powinien być przygotowany w formacie PDF i odpowiednio nazwany: -.pdf, gdzie pochodzi ze słownika USOS, a jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Nazwa ma być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie .pdf zapisane małymi literami.
  Przykłady:
  1000-LIC-INF-81023961169.pdf - licencjat z informatyki ,
  3102-MGR-AR-81023961169.pdf - magisterium z archeologii,
  1200-MGR-CH-MSMP-81023961169.pdf - magisterium na kierunku chemia w systemie MISMaP.

PROCEDURA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ/LICENCJACKIEJ)
(fragment załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31.08.2004r.)

wzóry stron pracy dyplomowej (plik doc)

wzór podania o wyznaczenie recenzenta i terminu obrony (plik doc)

wzór karty obiegowej (plik xls)

wzór podania o przedłużenie okresu trwania studiów (plik docx) 

 • Student składa we właściwej jednostce dydaktycznej 1 egzemplarz pracy dyplomowej (do akt), podpisanej własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą. Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie. Jednocześnie student składa podanie o wyznaczenie terminu i recenzenta. Ponadto jest obowiązek złożenia opłaty za dyplom licencjacki/magisterski. Bez potwierdzenia opłaty – praca składana w Dziekanacie – nie będzie przyjmowana! Opłata wynosi 100 zł. i płatna jest na indywidualne konto widoczne w USOSweb.
 • Strona tytułowa pracy (TYTUŁ PRACY KONIECZNIE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM), strona z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz strona zawierająca streszczenie, słowa kluczowe i określenie dziedziny pracy musi być wykonana wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora i zgodnie z następującymi wytycznymi BUW:
 • Druga strona pracy zawiera oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania, oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.
  Pliki wersji elektronicznej powinny być zapisane w formacie pdf.
 • Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków. W przypadku pracy pisanej w języku obcym, streszczenie powinno być zredagowane w języku polskim i powinno zawierać polską wersję tytułu.
 • Słowa kluczowe (maksymalnie 10), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej. 
 • Student może skorzystać z USOSweb w celu dostarczenia streszczenia i słów kluczowych bezpośrednio w postaci elektronicznej. Dane wpisane do formularza w USOSweb zostaną automatycznie wprowadzone do USOS. USOSweb jest dostępny z dowolnego komputera z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych. 

Przykładowe nazwy plików z pracą dyplomową (licencjacką i magisterską)  

Plik z pracą dyplomową powinien być przygotowany w formacie PDF i odpowiednio nazwany:

-<typ dyplomu>-<pesel>.pdf

gdzie:
<typ dyplomu> pochodzi ze słownika USOS,
<pesel> jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców).

Nazwa ma być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie.pdf zapisane małymi literami. 

Przykłady prawidłowych nazw pliku: 

 • P r a c e   l i c e n c j a c k i e
  1400-LIC-BT-81023961169.pdf – licencjat z biotechnologii,
  1400-LIC-BI-MSMP-81023961169.pdf – licencjat z biologii w ramach MiSMAP,
  1400-LIC-OS-81023961169.pdf – licencjat z ochrony środowiska 
 • P r a c e   m a g i s t e r s k i e
  1400-MGR-BI-BS-81023961169.pdf - magisterium na kierunku biologii, specjalność z biologii środowiskowej,
  1400-MGR-BT-BM-MSMP-81023961169.pdf – magisterium na kierunku biotechnologii, specjalność z biologii molekularnej, w ramach MiSMAP,
  1400-MGR-BT-MI-81023961169.pdf – magisterium na kierunku biotechnologii, specjalność z mikrobiologii,
  1400-MGR-OS-BPOS-81023961169.pdf - magisterium na kierunku ochrony środowiska, specjalność z biologicznych podstaw ochrony środowiska.
 


logo HR